Tuổi canh thân 1980 kết hôn hợp với tuổi nào mang lại hạnh phúc

Theo phong thuỷ thì tuổi canh thân 1980 kết hôn với nhau đều đem lại cho đối phương niềm hạnh phúc,trong công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió,sinh con đẻ cái đề huề,hạnh phúc.tuổi canh thân 1980 kết hôn ở độ tuổi nào? kết hôn hợp với tuổi con gì? hãy tham khảo bài viết dưới đây để được giải đáp chi tiết nhất…

tuoi-canh-than-1980-ket-hon

Nam tuổi canh thân kết hôn với tuổi nào?

Nam tuổi canh thân kết hôn với nữ tuổi kỷ tỵ(Nam hơn nữ 9 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cần năng, cùng nhau chung lo, ngày hậu sẽ ấm no.

Nam tuổi canh thân kết hôn với nữ tuổi mậu thìn(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau cũng khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị và danh giá, lo tính nhiều công việc được dễ dàng, thông suốt, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi canh thân kết hôn với nữ tuổi đinh mão(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, lo tính nhiều công việc được dễ dàng, các vật dụng trong nhà đều đầy đủ, có số tạo dữ tiền của ngày lớn tuổi, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cần năng, cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi canh thân kết hôn với nữ tuổi ất sửu(Nam hơn nữ 5 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiểu phước thì khá giả, tuy nhiên cũng phải trải qua vài lần thành bại rồi mới dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cùng chung lo sẽ làm nên sự nghiệp.

Nam tuổi canh thân kết hôn với nữ tuổi giáp tý(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Nam tuổi canh thân kết hôn với nữ tuổi nhâm tuất(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị và danh giá, được nhiều người yêu mến, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi canh thân kết hôn với nữ tuổi tân dậu(Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn có quý nhân phù trợ, lo tính nhiều công việc được dễ dàng, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

nam-canh-than-1980-ket-hon-tuoi-nao

Đại kỵ của nam canh thân 1980 kết hôn

Nam tuổi canh thân 1980 kết hôn với nữ tuổi canh thân (Nam nữ bằng tuổi nhau):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

Nam tuổi canh thân 1980 kết hôn với nữ tuổi quý hợi (Nam hơn nữ 3 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).

Nam tuổi canh thân 1980 kết hôn với nữ tuổi nhâm thân (Nam hơn nữ 12 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

Nam tuổi canh thân 1980 kết hôn với nữ tuổi ất hợi (Nam hơn nữ 15 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).

Nam tuổi canh thân 1980 kết hôn với nữ tuổi mậu dần (Nam hơn nữ 18 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

Nam tuổi canh thân 1980 kết hôn với nữ tuổi giáp dần (Nữ hơn nam 6 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

Nữ tuổi canh thân 1980 kết hôn với tuổi nào?

Nam tuổi Nhâm tý kết hôn với nữ tuổi Canh Thân(Nam hơn nữ 8 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau cũng khá tốt , gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị trong xã hội, lo tính các công việc thường có quý nhân phù trợ, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi Quý sửu kết hôn với nữ tuổi Canh Thân(Nam hơn nữ 7 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt cho lắm, phải chịu cảnh túng thiếu trong một thời gian, qua hạn sẽ dễ làm ăn hơn, tính tình hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Nam tuổi Giáp dần kết hôn với nữ tuổi Canh Thân(Nam hơn nữ 6 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, lo tính nhiều công việc được thông suốt, dễ dàng, tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn làm ăn mới tốt.

Nam tuổi Bính thìn kết hôn với nữ tuổi Canh Thân(Nam hơn nữ 4 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tứ Đạt Đạo. Đây là số vợ chồng có quý nhân phù trợ, tuy nhiên cũng phải trải qua vài lần thành bại rồi mới dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cùng chung lo sẽ ấm no, hạnh phúc.

Nam tuổi Đinh tỵ kết hôn với nữ tuổi Canh Thân(Nam hơn nữ 3 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số Tam Vinh Hiển. Đây là số vợ chồng có địa vị trong xã hội, lo tính nhiều công việc được dễ dàng, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau cùng chung lo sẽ có cuộc sống hạnh phúc, yên vui.

Nam tuổi Mậu ngọ kết hôn với nữ tuổi Canh Thân(Nam hơn nữ 2 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số Nhì Bần Tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, tính tình vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau nên cần năng, cùng chung lo, ngày hậu sẽ ấm no.

Nam tuổi Kỷ mùi kết hôn với nữ tuổi Canh Thân(Nam hơn nữ 1 tuổi)

Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số Nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiểu phước thì khá giả, tuy nhiên lúc đầu cũng phải trải qua vài lần thành bại rồi mới dễ làm ăn, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp.

nu-tuoi-canh-than-1980-ket-hon-hop-tuoi-nao

Đại kỵ nữ tuổi canh thân 1980 kết hôn

Nam tuổi Canh Thân 1980 kết hôn với nữ tuổi Canh Thân (Nam nữ bằng tuổi nhau):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

Nam tuổi Ất mão kết hôn với nữ tuổi Canh Thân (Nam hơn nữ 5 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

Nam tuổi Tân hợi kết hôn với nữ tuổi Canh Thân (Nam hơn nữ 9 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Tuyệt Mạng).

Nam tuổi Canh tuất kết hôn với nữ tuổi Canh Thân (Nam hơn nữ 10 tuổi):Kết hôn với nhau phạm (Biệt Ly).

Nam tuổi Quý Hợi, lấy vợ tuổi Canh Thân (vợ hơn chồng 3 tuổi): Hai tuổi này nếu lấy nhau thì sẽ phạm (tuyệt mạng)

Trên đây là toàn bộ kiến thức mà mình đã đúc kết lại về phong thuỷ tuổi canh thân 1980 kết hôn rất mong giúp ích cho các bạn.

Giải mã những giấc mơ khác: